ร้านได้ลุ้นทอง คนโหวตได้ลุ้นรางวัล แค่โหวตก็ได้ลุ้น!!
โหวตได้ตั้งแต่ 1 - 30 พ.ย. 66 นี้ เท่านั้น
 • ผู้ร่วมกิจกรรม สามารถเข้าไปโหวตผ่านเว็บไซต์ www.ถังถังบอกต่อ.com

 • ผู้ร่วมโหวต จะต้องลงทะเบียน และเข้าสู่ระบบ

 • ผู้ร่วมโหวต สามารถโหวตได้สูงสุด 1 ร้านต่อ 1 ภูมิภาค โดยหากกดยืนยัน การโหวตแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงร้านที่โหวตได้

 • ผู้ร่วมโหวต จะต้องระบุเหตุผลที่โหวตให้ร้านดังกล่าว เพื่อร่วมลุ้นรางวัล และกดยืนยันเพื่อเป็นการส่งผลโหวตเข้าสู่ระบบ

 • เริ่มเปิดโหวตตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น.

ร้านถังถังบอกต่อที่ได้รับคะแนนการโหวตที่สูงสุดของแต่ละภูมิภาค เพียง 1 ร้าน จะถูกยกให้เป็นสุดยอดร้านถังถังบอกต่อ ประจำภาค ซึ่งจะได้รับรางวัลและการสนับสนุนจากก๊าซหุงต้ม ปตท. ดังนี้

1. สร้อยคอทองคำ 1 สลึง มูลค่า 9,013 บาท จำนวน 1 รางวัล/ภูมิภาค รวม 5 รางวัล (ราคาทองคำ ณ วันที่ 27 ต.ค. 2566)

2. สิทธิ์ใช้ก๊าซหุงต้ม ปตท. ฟรี 6 เดือน

 • สำหรับถังก๊าซหุงต้ม ขนาด 15 กก. รวมทั้งหมด 24 ถัง (รางวัลถังถังบอกต่อ 12 ถัง และ สุดยอดร้านถังถังบอกต่อ อีก 12 ถัง)
 • สามารถใช้สิทธิ์รับก๊าซหุงต้ม ปตท. ได้ไม่เกินเดือนละ 2 ถัง
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. ได้ประชาสัมพันธ์ร้านผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของก๊าซหุงต้ม ปตท.

4. ในกรณีที่มีร้านได้คะแนนโหวตสูงสุดเท่ากัน บริษัทฯ จะนำร้านที่มีคะแนนโหวต สูงสุดเท่ากันทั้งหมดนั้นมาเปิดให้มีการโหวตตัดสินหาร้านสุดยอดร้านถังถังบอกต่ออีกครั้งเป็นระยะเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 ธ.ค. 66 เวลา 18.00 น.

5. ประกาศรายชื่อ “สุดยอดร้านถังถังบอกต่อ” ผ่านทาง Facebook จุดพลังความอร่อย by ก๊าซหุงต้ม ปตท. ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

6. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด


 • ผู้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลคือผู้ที่โหวตตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. เท่านั้น โดยต้องทำการโหวตให้กับร้านที่ได้เป็นสุดยอดร้านถังถังบอกต่อประจำภาคและมีการเขียนเหตุผลความประทับใจได้ถูกใจคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการจะตัดสินผู้ได้รับรางวัลภูมิภาคละ 1 ท่าน รวมทั้งสิ้น 5 รางวัล

 • ผู้ร่วมโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล PTT Station Privilege card มูลค่า 3,000 บาท จำนวน 1 ใบ/ภูมิภาค และมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงท่านละ 1 รางวัลเท่านั้น รวมทั้งสิ้น 5 รางวัล

 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ทาง Facebook จุดพลังความอร่อย by ก๊าซหุงต้ม ปตท.

 • ผู้ได้รับรางวัลจะต้องรายงานตัวภายใน 7 วัน ผ่านทาง Inbox ของ Facebook จุดพลังความอร่อย by ก๊าซหุงต้ม ปตท. นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

 • รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้

 • ไม่มีการจ่ายเงินสดเป็นส่วนประกอบของรางวัล

 • ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ต้องไม่ได้เป็นพนักงานของ OR และเอเจนซี่ที่ร่วมงานกับบริษัท

 • การตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้งได้ และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด


 • ผู้ร่วมโหวตสามารถร่วมสนุกได้ทั้งคนทั่วไปและเจ้าของร้านค้าร้านอาหาร โดยขอสงวนสิทธิ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยและมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น

 • ผู้ร่วมโหวตจะต้องกรอกรายละเอียดลงทะเบียนให้ครบถ้วน เพื่อใช้ยืนยันการรับรางวัล

 • ผู้ร่วมโหวตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและกติกาอื่นๆ อย่างครบถ้วน และจะต้องไม่มีเจตนาทุจริตหรือกระทำการอันผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่ามีการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายทุจริต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการโหวตของผู้ร่วมกิจกรรมและตัดสิทธิ์การรับรางวัลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • การร่วมโหวตถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขและกติกาทั้งหมดของกิจกรรม รวมทั้งถือเป็นการอนุญาตให้ทางบริษัทฯ ใช้ชื่อข้อความ และข้อมูลอื่นใด เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมได้โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทนใดๆ

 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

 • บริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อกำหนด กติกา และของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด